Kurzy pre Firmy - Love2teach.sk

Rozvoj zamestnancov, je rozvojom firmy samotnej

Kurzy na mieru pre Vašich zamestnancov

EXCEL vzdelávanie pre firmy

Čo vaši zamestnanci skutočne potrebujú, aby bol ich každodenný život s EXCELom lepší?

Potrebujú sa naučiť nové funkcionality v EXCELi a stačí im jednorazové školenie? EXCEL workshopy na mojich preddefinovaných úlohách pomôžu vašim zamestnancom, aby sa zlepšili v konkrétnej EXCEL téme. Zadania simulujú úlohy z praxe a účastníci už počas tréningu premýšľajú, ako nové vedomosti využiť vo svojej práci.

Majú vaši zamestnanci veľa nezodpovedaných otázok zo svojej každodennej EXCEL práce? Sú tieto otázky veľmi rôznorodé a špecifické, takže nemá pre vás zmysel účasť na všeobecnom, mono-tématickom workshope? V rámci EXCEL Q&A sessions odpovedám zamestnancom mojich klientov na konkrétne otázky, ktoré vyplývajú z ich práce a nevedia si s nimi sami pomôcť.

Chcú sa vaši zamestnanci kontinuálne vzdelávať v EXCELi priamo na vlastných pracovných úlohách? Radi by pracovali s lektorkou na pravideInej báze tak, aby získali dlhodobý support, a  videli nové možnosti riešenia vlastných EXCEL zadaní? EXCEL mentoring systematicky podporí každodennú prácu a dlhodobý rozvoj vašich zamestnancov v EXCELi.

Našli ste svojich zamestnancov v týchto potrebách?

Napíšte mi na info@love2teach.sk a nájdeme riešenie šité na mieru práve vašim ľuďom.

Najčastejšie vzdelávané témy?

Tipy a triky

Funkcie

Práca s dátami

Tabuľky a grafy

Interaktívne reporty

Potrebujete, aby sa Vaši zamestnanci zlepšili v Exceli, ale nestačí Vám jednorazové školenie? V Excel mentoringu prinášam plne personalizované Excel školenie šité na mieru Vašim zamestnancom. 

Cieľom EXCEL mentoringu je zlepšiť úroveň v Exceli priamo na pracovných úlohách, ktoré Vaši zamestnanci riešia v rámci svojej pracovnej náplne. Hodiny prinášajú „pohľad zvonka“ na problémy, v ktorých môžu byť zamestnanci už „zacyklení“ a nevidia možnosť zlepšenia.

Krátkodobé, alebo dlhodobé sprevádzanie Vašich zamestnancov formou individuálnych alebo skupinových hodín priamo u Vás vo firme, alebo online.

Máte radi štrukturovaný prístup k EXCEL tréningom pre Vašich zamestnancov? Sedia Vám skupinové školenia, kde sa môže viac ľudí naraz vzdelávať v jednej téme?

Chcete navyše, aby boli Vaši zamestnanci aktívne zapojení do práce už počas tréningu? Aby sa učili na EXCEL úlohách, ktoré simulujú zadania z praxe? Aby už počas tréningu premýšľali, ako svoje nové vedomosti použijú vo svojej práci?

Práve pre Vás sú riešením moje EXCEL workshopy. Preddefinované EXCEL tréningy na najžiadanejšie témy mojich klientov. 

Workshopy vediem podľa Vašej preferencie buď ONSITE, priamo vo Vašej firme, alebo naživo ONLINE.