Kurzy pre Firmy - Love2teach.sk

Rozvoj zamestnancov, je rozvojom firmy samotnej

Kurzy na mieru pre Vašich zamestnancov

Kurzy pre firmy

Hľadáte Excel školenie, ktoré by umožnilo Vašim zamestnancom zefektívniť priebeh každodennej práce? Excel mentoring je personalizovaný tréning šitý presne na mieru Vášho oddelenia.. Tento druh tréningu som vymyslela na podporu mojich firemných klientov. Od prvého stretnutia cielime na požiadavky a potreby Vašich zamestnancov. Aké úlohy riešia v Exceli? S čím bojujú? Akým novým výzvam čelia? Čomu v Exceli úplne nerozumejú, no báli sa opýtať? Dá sa ich práca robiť efektívnejšie? Existujú v Exceli možnosti, ktoré im môžu dennú prácu uľahčiť? Odpovede na tieto otázky hľadáme v rámci Excel mentoringu s presným cielením na každodenné úlohy účastníkov. 

Konkrétne zadania si definujeme na prvých stretnutiach s Vašimi zamestnancami. Na základe úvodnej konzultácie a dotazníka vyberieme pracovné úlohy, ktorým má zmysel sa venovať počas našich sedení. Samotné hodiny Excel mentoringu sú pripravené na mieru, podľa potrieb Vášho oddelenia. 

Nepotrebujete plne personalizovaný prístup, ale radi by ste si pre Vašich zamestnancov vybrali konkrétne témy, ktoré sa budú učiť? Kurz Excel Newcomer prioritne rieši najbežnejšie potreby zamestnancov, ktorí sú vo firme noví. Tiež je vhodný pre tých, ktorí sa vracajú do práce po dlhšej pauze, napríklad po rodičovskej dovolenke. 

Hodiny Excel Newcomera prebiehajú formou workshopu, čiže účastníci sú aktívne zapojení do úloh už počas hodín. Učíme sa na zadaniach, ktoré simulujú úlohy z praxe.

Ak máte zamestnancov, ktorí by sa radi posunuli k pozíciám typu Pricing analytik alebo Finančný analytik, je tu pre nich kurz Excel Pricing analytik. V rámci tohto pevne definovaného školenia sa venujeme hlavne tvorbe interaktívnych reportov, a výpočtovým témam, ktoré s tým súvisia. Ako vyrátať cenu pri známych nákladoch a marži? Aké  nebezpečenstvá hrozia pri zámene pojmov marža a prirážka? Ako vyrobiť interaktívnu cenovú ponuku pre klienta alebo interaktívny prehľad o hospodárskych výsledkoch firmy?

Matematické úlohy sa naučíme riešiť aj „na papieri“, no cieľom je aplikovať ich v Exceli. Na tento kurz nie sú potrebné znalosti programovania v Exceli, je ale veľkou výhodou, ak majú účastníci dobre zvládnutú funkciu VLOOKUP a kontingenčné tabuľky.

Všetky tréningy môžu prebiehať v slovenskom alebo anglickom jazyku, vo Vašej firme, alebo online cez aplikáciu Zoom.

Najčastejšie vzdelávané témy?

Pokročilé funkcie

Úprava dát

Prepojené reporty

Interaktívne grafy

Základy VBA

Excel mentoring pre firmy

Potrebujete, aby sa Vaši zamestnanci zlepšili v Exceli, ale nestačí Vám jednorazové školenie? V Excel mentoringu prinášam plne personalizované Excel školenie šité na mieru Vašim zamestnancom. 

Cieľom mentoringu je zlepšiť úroveň v Exceli priamo na pracovných úlohách, ktoré Vaši zamestnanci riešia v rámci svojej pracovnej náplne. Hodiny prinášajú „pohľad zvonka“ na problémy, v ktorých môžu byť zamestnanci už „zacyklení“ a nevidia možnosť zlepšenia.

Krátkodobé, alebo dlhodobé sprevádzanie Vašich zamestnancov formou individuálnych alebo skupinových hodín priamo u Vás vo firme, alebo online.

Excel Newcomer pre firmy

Radi by ste svojich newcomerov efektívne zaškolili do najpoužívanejších možností Excelu? Vracajú sa Vaši zamestnanci do práce po rodičovskej dovolenke a potrebujú si osviežiť prácu v Exceli na cvičeniach priamo z praxe? V rámci kurzu Excel newcomer si môžete vyskladať vlastné školenie podľa potrieb Vášho oddelenia.

Výber konkrétnych tém je na Vás. Môžeme sa venovať základom, od užitočným klávesovým skratiek,  cez formátovanie a úpravu dát na hárku, či používanie filtrov. S newcomermi, ktorí potrebujú vizualizovať a analyzovať dáta si môžme prejsť vytváranie kontingenčných tabuliek a grafov, či tvorbu interaktívnych reportov. Ak Vaši zamestnanci pracujú hlavne s funkciami, môžete si vybrať balík funkcií, ktorí je zaujímavý pre Váš tím.

Kurz Excel Pricing analytik

Kurz Excel Pricing analytik je určený pre Vašich zamestnancov, ktorí už majú skúsenosti s Excelom a chcú sa posunúť vo svojej kariére smerom k pozíciám typu Pricing analytik, prípadne Finančný analytik.  

Počas tohto kurzu si Vaši zamestnanci ozrejmia základné vedomosti, ako prácu s percentami, výpočet percentuálneho nárastu a poklesu, či pojmy obrat, náklad, zisk. Vysvetlíme si rozdiel medzi pojmami Margin (marža) a Markup (prirážka) a aké nástrahy môžu číhať, ak sa tieto termíny zamieňajú.  Budeme sa venovať cenotvorbe metódou „Cost plus“  pri známych nákladoch a marži. Na záver sa naučíme vyrobiť v Exceli interaktívnu cenovú ponuku pre klienta, či interaktívny prehľad Príjmov, Nákladov, Zisku a Marže pre interné účely Vašej firmy.