EXCEL školenia pre firmy - Love2teach.sk

EXCEL školenia pre firmy

EXCEL klasiky od Veroniky - jedno-razové EXCEL školenia pre Vašich zamestnancov

Tento EXCEL tréning je pre vás ideálny, ak preferujete krátkodobé EXCEL školenia v skupine, na preddefinovaných úlohách od lektora. EXCEL témy, ktoré zaradíme do tréningu si vyberáte VY, podľa toho, v čom sa vaši zamestnanci potrebujú zlepšiť. Forma tréningu je ONLINE alebo ONSITE, podľa dohody.

Tréning trvá každý deň od 9:00 – 15:30.

➕ 2 x celodenné EXCEL školenie na preddefinovaných zadaniach

➕ ideálna skupina do 12 účastníkov

➕ EXCEL témy podľa vášho výberu

Cena dvoj-dňového tréningu pre 12 účastníkov:

1499€

*tréning je potrebné objednať minimálne 4 týždne pred preferovaným termínom konania

Tento EXCEL tréning je pre vás ideálny, ak preferujete krátkodobé EXCEL školenia v skupine, na preddefinovaných úlohách od lektora. EXCEL témy, ktoré zaradíme do tréningu si vyberáte VY, podľa toho, v čom sa vaši zamestnanci potrebujú zlepšiť. Forma tréningu je ONLINE alebo ONSITE, podľa dohody.

Tréning trvá jeden deň od 9:00 – 15:30.

➕ 1 x celodenné EXCEL školenie na preddefinovaných zadaniach

➕ ideálna skupina do 12 účastníkov

➕ EXCEL témy podľa vášho výberu

Cena jedno-dňového tréningu pre 12 účastníkov:

799€

*balíček je potrebné objednať minimálne 4 týždne pred preferovaným termínom konania