EXCEL kurzy od Veroniky - Love2teach.sk

Excel kurzy od Veroniky

Pol-dňové EXCEL workshopy ktoré zlepšia váš každodenný život s EXCELom

EXCEL pol-dníky od Veroniky

EXCEL pol-dníky od Veroniky pre vás pripravujem ako pol-dňové online workshopy na rôzne EXCEL témy. Pracujeme počas nich na mojich preddefinovaných zadaniach, a vaše otázky sú veľmi vítané. Môžete prihlásiť vašich zamestnancov, ale aj vás osobne. Workshopy vediem online, cez ZOOM, spravidla v dopolunajších hodinách, kým ste (sme) ešte svieži 🙂

Prečo EXCEL pol-dníky?

Pretože celo-denné EXCEL tréningy sú náročné na vašu pozornosť. Z praxe (aj výskumov) sa ukazuje, že ideálna doba sústredenia je do 90 minút. Preto v rámci EXCEL pol-dníkov budeme spolu pracovať na EXCEL zadaniach dopoludnia, v dvoch blokoch, každý po cca 90 minút. Takto využijeme čas, kedy sa dokážete aktívne sústrediť, a zároveň si z tréningu zapamätáte čo najviac.

Aké témy školím v rámci EXCEL pol-dníkov od Veroniky?

1. Kurz MS EXCEL užitočné základy

2. Kurz MS EXCEL funkcie VLOOKUP a XLOOKUP

3. Kurz MS EXCEL kontingenčné tabuľky a grafy

4. Kurz MS EXCEL interaktívne reporty

5. Kurz MS EXCEL automatizované reporty v Power Query

Kedy sú voľné termíny? 

Aktuáne termíne zistíte cez linky vyššie, ak by ste sa chceli čokoľvek opýtať, napíšte mi na:

info@love2teach.sk.

Aké témy školím v rámci EXCEL pol-dníkov?

Aké klávesové skratky vylepšia moju efektivitu v práci s EXCELom? Musím vždy hľadať každú funkcionalitu na rôznych kartách? Ako mám postupovať, keď EXCEL odmieta spočítať hodnoty v bunkách? Ako mám rozumieť dátumom v EXCELi?

Vo workshope EXCEL užitočné základy prevediem vašich zamestnancov, alebo vás osobne, cez najčastejšie užívateľské otázky, ktoré im môžu výrazne zlepšiť každodenný život s EXCELom. Vo workshope dĺžky 3 hodiny sa naučia užitočné triky, ktoré urýchlia ich prácu. 

Ukážeme si, ako prispôsobiť Excelovské prostredie, tak aby ste mali často používané funkcionality vždy po ruke. Naučia sa užitočné klávesové skratky, vďaka ktorým sa budú orientovať rýchlejšie po hárku. Na príkladoch z praxe pochopia dôležitosť používania správnych formátov a odnesú si základy práce s podmieneným formátovaním….

Píšete vaše XLOOKUPy bez zaváhania? Rozumiete dobre chybovým hláškam, ktoré vám XLOOKUP vracia? Viete si vaše dáta na XLOOKUP dobre pripraviť? 

Zaujímajú vás odpovede na tieto otázky? 

Workshop EXCEL XLOOKUP a VLOOKUP môže pomôcť vašim zamestnancom, alebo vám osobne získať ucelené informácie o použití týchto funkcií.

Dopodrobna si vysvetlíme použitie funkcie VLOOKUP/XLOOKUP. Budeme sa venovať tomu, ako vypĺňať jednotlivé argumenty, ako si pripraviť dáta predtým než použijete VLOOKUP/XLOOKUP a aké podmienky musia byť splnené, aby ste mohli VLOOKUP/XLOOKUP použiť. 

Súčasťou workshopu je vysvetlenie procesu tzv. Desatoro VLOOKUPu/XLOOKUPu – proces, ktorý účastníkom pomôže používať tieto funkcie správena aj v každodennej práci.

Ak účastníci ešte nemajú funkciu XLOOKUP k dispozícii vo svojich verziách EXCELu, budeme sa venovať funkcii VLOOKUP.

Musím EXCEL dáta sumarizovať len ručne? Ako mám z mojich dát vytvoriť krásny sumár za pár sekúnd? Môže takýto sumár obsahovať aj graf?

 Viem ľahko vyrobiť vizuálny prehľad aj z dát, ktoré ešte nie sú sumarizované? A ako mi v tomto celom môžu pomôcť kontingenčné tabuľky a grafy?

Ste zvedaví? Workshop EXCEL kontingenčné tabuľky a grafy vám prinesie odpovede aj na tieto otázky. Je ideálny pre užívateľov EXCELu, ktorí by radi od základov porozumeli tvorbe kontingenčných tabuliek a grafov. Hodí sa tým, ktorí s touto témou ešte len začínajú, ale aj tým, ktorým je už táto téma známa, a potrebujú si svoje vedomosti „upratať“.

Na workshope si podrobne vysvetlíme a ukážeme ako vyrábať sumarizačné tabuľky a pekné grafické prehľady z rôznych typov zdrojových dát. Tréning prebieha aktívnou formou, na úlohách, ktoré môžete stretnúť vo svojej každodennej práci…

Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli bez potreby programovania? Dá sa to vôbec?

Na workshope EXCEL interaktívne reporty sa venujem presne tejto téme. Naučíte sa vytvárať dva druhy interaktívnych reportov v Exceli. Školenie prebieha aktívnou formou, účastníci aktívne pracujú na zadaniach.

Najskôr budeme vytvárať cenovú ponuku pre klienta tak, aby sa pri výbere konkrétneho cenového balíka interaktívne menila jednotková cena, výška zľavy a popis balíka. Na tomto príklade si ukážeme report tvorený pomocou rozbaľovacieho poľa. Ukážeme si ako premýšľať pri vytváraní mappingu, ktorý na tento typ prehľadu potrebujete a ako si sami ľahko vyrobíte interaktívne prepojenia cez funkcie INDEX a VLOOKUP (XLOOKUP).

Pri druhom type reportu budeme pracovať na tom, ako pretaviť hospodárske výsledky za určité časové obdobie do vizuálne príťažlivého reportu, ktorý sa interaktívne mení použitím rýchleho filtra. Ukážeme si ako vytvoriť viaceré kontingenčné grafy z jedného zdroja a ako tieto grafy prepojiť do interaktívneho reportu.

Ako si zautomatizovať výrobu EXCELovských reportov, ktoré pravidelne vyrábate? Je možné si report v EXCELi nadefinovať len raz a potom ho pravidelne aktualizovať za pár sekúnd?

ÁNO!

Na workshope MS EXCEL – automatizované reporty v Power Query sa venujem presne tejto téme. 

Naučíte sa, ako nadefinovať a uložiť proces tvorby reportu od importu dát, cez spracovanie a úpravu dát, až po tvorbu výsledných vizuálov vo forme kontingenčných tabuliek a grafov.

A to tak, aby ste o týždeň report dokázali aktualizovať na pár klikov.

V rámci workshopu sa oboznámite s prostredím Power Query v EXCELi. Je preto potrebné mať aspoň EXCEL verziu 2016, alebo vyššiu.