EXCEL balíčky pre firmy - Love2teach.sk

Najobľúbenejšie balíčky mojich EXCEL služieb

Flexibilné EXCEL vzdelávanie, ktoré dáva zmysel

Tento balíček je pre vás ideálny, ak sa vaši zamestnanci potrebujú zdokonaliť v jednej EXCEL téme. Po workshope budeme s účastníkmi navyše aplikovať vedomosti k danej téme na ich vlastné EXCEL súbory na jednej EXCEL QnA session.

Témy preddefinovaných workshopov si pozrite TU.

➕ 1 x poldňový EXCEL online workshop na preddefinovaných zadaniach pre max 10 ľudí

➕ 1 x  60 minútová EXCEL mentoringová session online

➕ certifikát o absolvovaní

Štandardná cena workshopu a EXCEL mentoringovej session pre skupinu do 10 ľudí:

499€ + 150€ = 649

Cena balíčka:

585€

*balíček je potrebné objednať minimálne 4 týždne pred preferovaným termínom konania

Tento balíček je pre vás ideálny, ak preferujete štrukturované, skupinové  EXCEL vzdelávanie na preddefinovaných tréningoch. Pred workshopom vašich zamestnancov otestujem, aby ste ľahko zistili, ktoré témy workshopov sú pre nich ideálne.

Témy preddefinovaných workshopov si pozrite TU.

➕ 3 x poldňový EXCEL online workshop na preddefinovaných zadaniach pre max 10 ľudí

➕ EXCEL testovanie vašich zamestnancov (max 30 ľudí) na zistenie, kde majú medzery a ktoré témy workshopov im prinesú najväčšiu pridanú hodnotu

➕ certifikát o absolvovaní

Štandardná cena 3 workshopov:

3 x 499€ = 1 497

Cena balíčka:

1 348€

*balíček je potrebné objednať minimálne 4 týždne pred preferovaným termínom konania

Tento balíček je pre vás ideálny, ak chcete u vašich zamestnancov dosiahnuť zlepšenie v práci s ich vlastnými EXCEL súbormi. Je pre vás tiež super, ak majú vaši zamestnanci veľmi rôzny level v EXCELi a riešia vo svojej práci rôznorodé témy. 

➕ 24 x 60 minútový EXCEL mentoring online počas 6 mesiacov

➕ podpora vašich zamestnancov priamo na ich pracovných zadaniach

➕ 24 plne personalizovaných EXCEL konzultácií na mieru

➕ možnosť individuálnych aj skupinových hodín

Štandardná cena za EXCEL mentoring:

24 x 150€ = 3600

Cena balíčka:

2400€

*balíček je potrebné objednať minimálne 4 týždne pred preferovaným termínom konania

Tento balíček je pre vás ideálny, ak chcete u vašich zamestnancov dosiahnuť výrazné zlepšenie v práci s ich vlastnými EXCEL súbormi. Ak chcete násobne zrýchliť EXCEL procesy vašej firmy a zmeniť spôsob, akým vaši zamestnanci premýšľajú o dátach. 

➕ 50 x 60 minútový EXCEL mentoring online počas 12 mesiacov

➕ podpora vašich zamestnancov priamo na ich pracovných zadaniach

➕ 50 plne personalizovaných EXCEL konzultácií v pravidelných termínoch podľa dohody

➕ výrazné zefektívnenie práce vašich zamestnancov

➕ možnosť individuálnych aj skupinových hodín

Štandardná cena za EXCEL mentoring:

50 x 150€ = 7500

Cena balíčka:

3500€

*balíček je potrebné objednať minimálne 4 týždne pred preferovaným termínom konania

Nenašli ste sa v EXCEL balíčkoch vyššie?

No zaujal vás môj prístup k EXCEL vzdelávaniu?

Bolo by pre vás riešením nájsť váš vlastný EXCEL balíček na mieru?

Vytvorme spoločne balíček EXCEL služieb šitý na mieru práve vášmu tímu.

Napíšte mi, a dohodneme si 30 minútový telefonát, kde mi vysvetlíte špecifiká vášho tímu a potreby vašich zamestnancov.

Spoločne pre vás vybudujeme balík služieb, ktorý bude riešiť práve vaše EXCEL problémy.